:
Pengurusan dan Pentadbiran


MTAZ beraftar dengan JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR dengan nombor pendaftaran JAIS 13S (13)8/16 dan dinaungi oleh beberapa ahli Lembaga yang berketerampilan dengan dipengerusikan oleh Puan Norlayani Bt Othman.