:
Objektif Penubuhan MTAZ


OBJEKTIF MTAZ lahir di tengah masyarakat yang semakin mencabar peradabannya. Semakin manusia maju keperluan manusia kepada rohani yang tenang dan tenteram adalah tuntutan yang wajar diberi penekanan. Justeru MTAZ menggariskan beberapa objektif untuk dicapai bagi memenuhi tujuan ini.

  • (i)   menyediakan pendidikan Hafazan dan ilmu-ilmu Al-Quran.
  • (ii)  menyediakan pendidikan intergrasi yang seimbang.
  • (iii) membentuk sakhsiah melalui aktiviti yang sihat dalam acuan Al-Quran.
  • (iv)menyediakan peluang pendidikan alternatif secara intergrasi di antara Al Quran , Akademik dan Pembentukan Sakhsiah.
  • (v) melahirkan golongan muslimah intelektual dan professional yang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat sebagai pemimpin , pendakwah , pentadbir , pekerja dan pengurus yang dedikasi.