:
Falsafah Pendidikan


Kearah merealisasikan AL-Quran sebagai ilmu teras kepada lain-lain ilmu bagi memastikan tindak-tanduk manusia selaras dengan fitrah dan tuntutannya, sebagai jaminan hidup yang ideal di dunia dan di akhirat di samping membentuk dan mendidik pelajar agar menjadi Hafizah yang mampu menangani kehidupan pada masa hadapan dengan cara yang profesional.